Beste Weerdingers, Wij nemen aan dat jullie de persconferentie van Mark Rutte op 21 april jl. gevolgd hebben. Zijn aankondiging laat geen enkele twijfel: tot 1 september a.s. zijn evenementen niet toegestaan. Hij heeft het niet met zoveel woorden gezegd maar de verwachting is dat na 1 september a.s. deze politiek Europawijd ( het schrappen van het Oktoberfest München van 19 september tot en met 4 oktober a.s. is het meest aansprekende voorbeeld) voortgezet wordt. Er blijft ons op dit moment van schrijven (21 april 2020) niets anders over dan het School- en Volksfeest minimaal met een jaar uit te stellen. Als stichting Volksvermaken Weerdinge zullen wij ook wel moeten want zolang wij officieel niets stopzetten, maken wij kosten. Ongeacht welk overheidsbesluit dan ook wil elke organisatie die contractueel met het School- en Volksfeest verbonden is, weten of het feest wel of niet doorgaat. Het gaat dus vooral om de keten die er achter zit: tentenbouwers, muziekgroepen, energie, geluid, licht en video. Dat zijn er echt tientallen. Wij kunnen nu duidelijkheid verschaffen; wij zullen alle optredende groepen en meewerkende organisaties van het genomen besluit op de hoogte stellen. Een jaar uitstellen wil zeggen dat het feest het volgende jaar 2021, met dezelfde programmering en dezelfde artiesten, van 23 tot en met 26 september georganiseerd zal worden. Blijf gezond en in aanloop tot het feest in 2021 volgt er, al naargelang de omstandigheden het toelaten, zo spoedig mogelijk een voorbereidende bijeenkomst.   Bestuur stichting Volksvermaken Weerdinge